• LÂM CHIẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0908486993
  • Email:
   lamchien993@gmail.com
 • TRẦN TIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   trantientbb@gmail.com
 • TRỊNH MINH PHONG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng Khối 4+5
  • Điện thoại:
   0868022154
  • Email:
   trinhminhphongtbb@gmail.com